REFERENCIE ŠVÉDSKO

Tunel Åkalla, Stockholm bypass, Švédsko

Február 2016 až po súčasnosť

 • Výstavba diaľničného tunela Åkalla, ktorý je súčasťou projektu obchvatu Stockholmu E4 Förbifart
 • Hĺbenie a zaistenie zárezu prístupovej rampy a portálu
 • Razenie prístupového tunela v dĺžke cca 250m
Tunel Åkalla, Stockholm bypass, Švédsko Tunel Åkalla, Stockholm bypass, Švédsko Tunel Åkalla, Stockholm bypass, Švédsko Tunel Åkalla, Stockholm bypass, Švédsko

Železničný tunel Strängnäs, Švédsko

Október 2015 - august 2016

 • Projekt výstavby druhej koľaje na železničnej trati medzi Strängnäs a Härad v celkovej dĺžke 8,5 km s razeným jednokoľajným tunelom v dĺžke 3 km
 • Razenie nového jednokoľajného tunela, budovanie primárneho ostenia
Železničný tunel Strängnäs, Švédsko Železničný tunel Strängnäs, Švédsko Železničný tunel Strängnäs, Švédsko Železničný tunel Strängnäs, Švédsko

KUJ 1365 Kiruna Švédsko

August 2008 až po súčasnosť

 • Výstavba nového ťažobného horizontu v hĺbke 1365 metrov bani LKAB Kiruna Švédsko
 • Razenie prístupových štôlní a štôlní pre koľajovú dopravu ťažobného horizontu
 • Hĺbenie šachiet B11 - B15 po horizont 1525
 • Rekonštrukcia šachiet B11 - B14 od horizontu 740 do 1170
 • Dodatočné dynamické vystužovanie štôlní mrežovinou a horninovými kotvami
KUJ 1365 Kiruna Švédsko KUJ 1365 Kiruna Švédsko KUJ 1365 Kiruna Švédsko

Podzemné garáže Liljeholmen Stockholm Švédsko

Podzemné garáže Liljeholmen Stockholm Švédsko

Október 2013 – máj 2014

 • Výstavba podzemných garáží v objekte bývalého podzemného skladu
 • Dodatočné vystužovanie horniny striekaným betónom a horninovými kotvami


K1205 Garpenberg Švédsko

K1205 Garpenberg Švédsko

Apríl 2012 – Október 2013

 • Výstavba nového ťažobného horizontu v hĺbke 1205 metrov bani Boliden Garpenberg Švédsko
 • Hĺbenie ťažobnej šachty z povrchu do hĺbky 1205 metrov
 • Dodatočné dynamické vystužovanie štôlní mrežovinou a horninovými kotvami


Soderstrom tunel / Sodersmalm tunel Citybanan Stockholm Švédsko

Soderstrom tunel / Sodersmalm tunel Citybanan Stockholm Švédsko

Január 2009 – december 2011

 • Výstavba železničného tunela od južnej stanice Stockholm po centrálnu stanicu Stockholm
 • Razenie prístupového tunela Soderstrom tunel a hlavného železničného tunela Sodermalm tunel popod Sodermalm, centrum Stockholmu


Tunel NL 35 Norra Lanken Stockholm Švédsko

Január 2009 – december 2010

 • Výstavba severného obchvatu Stockholmu Norra Lanken časť NL 35
 • Razenie trojpruhového mestského tunela dĺžky 2,6 km
Tunel NL 35 Norra Lanken Stockholm Švédsko Tunel NL 35 Norra Lanken Stockholm Švédsko
Lipová 468/1, Prievidza, Slovensko
filial Sweden, Storgatan 106, 881 40 Solleftea
© 2014 S-BAU SK, s. r. o. Všetky práva vyhradené.